Cecilia Gustafsson

leg. psykolog

Välkommen

Jag arbetar som legitimerad psykolog och erbjuder samtal, rådgivning och psykologisk behandling privat och inom vårdval psykoterapi. Jag arbetar främst utifrån den evidensbaserade behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag tar emot klienter privat och via remiss från vårdcentral för KBT inom vårdval psykoterapi. I en behandlingskontakt utformas behandlingen efter dina önskemål och behov.


Mitt mottagningsrum finns i Västra hamnen på Östra Varvsgatan 4 i Malmö.

Du är välkommen att ta kontakt över mail om du har frågor eller vill boka in en tid. 

Om mig

Jag arbetar som legitimerad psykolog efter utbildning vid Lunds universitet. Jag har steg 1-utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Psykologprogrammet är en femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) för att få psykologlegitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimerad psykolog är en skyddad titel och endast legitimerade psykologer får anställas som psykolog inom hälso- och sjukvårdens område. Legitimationen visar att psykologen har godkänts för yrkesverksamhet, följer patientsäkerhetslagen och står under statlig tillsyn. Legitimerade psykologer arbetar i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Jag har tidigare arbetat som psykolog inom vuxenpsykiatrin och primärvården med neuropsykiatrisk utredning samt utredning, bedömning och behandling av mild-måttlig psykisk ohälsa.


I en behandlingskontakt är det viktigt för mig att skapa ett tryggt klimat där du känner dig bekväm och fri att berätta om det som känns svårt. För att åstadkomma förändring i en terapeutisk kontakt är det även viktigt att (du känner förtroende för mig) att relationen präglas av öppenhet och transparens så att vi tillsammans kan utvärdera behandlingsarbetet efter hand och säkerställa att vi arbetar med områden som känns meningsfulla för dig.

För att kunna hjälpa dig med dina problem är det viktigt för mig att relationen präglas av öppenhet och transparens så att vi tillsammans kan diskutera och utvärdera det terapeutiska arbetet under behandlingens gång.


Jag är medlem i Psykologförbundet, psykologföretagarna och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Vad jag erbjuder


Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandlingmetod som används för att behandla olika typer av psykologiska problem. Grundtanken i KBT är att vårt sätt att tolka och uppfatta (oss själva och vår omvärld) påverkar våra känslor, vår motivation, vad vi gör alltså våra beteenden och våra kroppsliga reaktioner - samt att våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden samspelar. Ökad medvetenhet om hur våra tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samverkar med hur vi agerar kan leda till att vi kan göra mer medvetna val och närma oss ett liv i linje med de mål och värderingar vi vill sträva mot. Fokus i KBT är främst på nuet och framtiden men vi kan också behöva utforska tidigare erfarenheter för att få förståelse för hur vår bakgrund påverkar oss idag.

Hur går det till?

En behandlingskontakt inleds med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om fokus och målsättningar för det terapeutiska arbetet. Bedömningen ligger till grund för planeringen av metoder och terapeutiska tekniker i det fortsatta psykoterapeutiska arbetet. Längden på en behandlingskontakt varierar och avgörs genom ett gemensamt beslut mellan oss. I en behandlingskontakt är det vanligt att träffas för ett besök à 45 minuter per vecka. Ett behandlingstillfälle pågår 45 min. Vi kan utifrån dina behov och önskemål i vissa fall komma överens om att träffas oftare eller mer sällan.
Priser

Vårdvalet

Jag arbetar på uppdrag av Region Skåne vilket innebär att jag tar emot remisser utfärdade från vårdcentral. Inom mitt uppdrag tar jag emot remisser för KBT-behandling. Du som har en remiss från din vårdcentral för KBT-behandling inom vårdval psykoterapi kan få behandling som omfattas av högkostnadsskyddet. Ett besök kostar då 200 kr tills du uppnått högkostnadsskydd och får frikort. För dig som har frikort är besöken kostnadsfria.


Privat

Du är även välkommen att boka tid privat utan remiss, då är priset per besök 1200 kr.


Välkommen att kontakta mig över mail för bokningsförfrågan eller om du har några frågor eller funderingar.

Kontakt

Välkommen att kontakta mig över mail om du har frågor eller vill boka ett besök.

Resa hit

Jag har mitt mottagningsrum i Västra hamnen i Malmö på Östra Varvsgatan 4.


 

Omkring 20 minuters promenad från Malmö C


Cykla 

Ca 6 minuter från Malmö C


Buss

Ungefär 5 minuter från Malmö C, busslinje 5 stannar vid station Stapelbäddsparken och linje 3 vid Malmö Kockums


Bil

Det finns flera alternativ för parkering i närområdet


När du är framme

Gå in genom entrédörren och ta hissen till våning 6. Ring på klockan vid glasdörren så hjälper receptionisten dig in. Slå dig ned i väntrummet så möter jag dig där. Kontakt

 
 
 
 
 


unsplash